Regulamin

1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.

2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.

3. Materiały, które drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na portalu. Jak przygotować plik?

4. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną na portalu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.

5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie zlecenia do realizacji.

6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.

7. Dane przesyłane do drukarni są przechowywane do 20dni od zakończenia zlecenia.


Newsletter

Zapisz swój adres e-mail aby otrzymywać informację o nowościach i promocjach w serwisie.